top of page

《有多少關係建立在你的嘴》

『我口寫我心』

『字眼反映思維』

『口裡說不,身體卻很誠實』


通通你都有聽過嗎?

人際關係最有特式的對話,主流有幾種語句非常熱門,亦足以影響那些其身沒有分析能力的人的想法:

—————————————————-

「我覺得佢...」

將個人睇法與感覺當成事件真相去看待。

—————————————————-

「佢成日都係咁...」

用小部分自身經歷當成自己是預測未來的先知。

—————————————————-

「算啦,你唔會明...」

率先否定對方預設對方的理解能力而不再作解釋。

—————————————————-

刪減扭曲一般化,為你增值,還是減值? 有多少關係從你的口中標籤出來?🏷️

你什麼時候開始喜歡標籤身邊的人?🏷️


筆者 Choco Chan, Master NLP|Meta Coach |結果子法則

繪畫心理分析師|行為語言認證顧問|團隊角色認證顧問

Facebook|https://m.facebook.com/clickmehk/

職系點 Founder|https://www.facebook.com/HOWSTHEJOB/
125 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page